Giấc mơ tịnh độ

Thể hiện: Hùng Thanh

Có thể bạn muốn xem

Cảm nhận:

Lời bài hát

Qua bao nhiêu năm tham ái, nay con đã về tìm lại tánh giác không như hư vô trong cõi mộng. Tâm bồ đề con sám hối, biết bao nhiêu lỗi lầm, tìm về bến giác xưa, không si mê trong lầm lạc.
Đêm trong hư vô con thấy, ôi sao diệu kỳ, Mẹ hiền Quan Thế Âm, cho con xin được nguyện cầu, cho nhân gian kia, vui sống, an trong chánh niệm. Mẹ diều dắt chúng con đi qua bao muộn phiền.
Hà ha há hà há ha.
Hà ha há hà há ha.
Ta nhắm nhìn hoa tàn mùa thu rơi, lòng mong yên bình cho khắp thế gian, mong ước mai kia, khi đông tàn, mùa xuân sang, cho người nhân thế vơi hạn sầu khóc than. Chinh chiến qua bao điều tàn người vương mang, sầu đau muôn đời trên chốn thế gian. Ta hát vang ý niệm từ tâm ta, ta sẽ hoá thành ngàn cánh sen ngát hương cho đời.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.