Cô dạy bé bài học Giao thông

Thể hiện: Bé Phương Nhi

Có thể bạn muốn xem

Cảm nhận:

Lời bài hát

Cô dạy bài học Giao thông
NS Lâm Trọng Tường ( Di Linh- Lâm Đồng)
Cô dạy cho bé học bài học giao thông
Lời dạy của cô bao yêu mến ngọt ngào
Khi lưu thông trên đường luôn đi lề bên phải
Bé luôn nhớ đừng quên để giao thông an toàn

Cô dạy cho bé học bài học giao thông
Lời dạy của cô bao yêu mến dịu dàng
Khi lưu thông trên đường không nô đùa chơi giỡn
Bé luôn nhớ đừng quên để giao thông an toàn

Cô dạy cho bé học bài học giao thông
Lời dạy của cô bao em ghi nhớ ngày ngày
Khi đi băng qua đường phải đi đường sơn vạch
Bé luôn nhớ đừng quên để giao thông an toàn